Erhvervsbladet har d. 10. oktober 2001 bragt et par artikler om hjemmesider.
Artiklerne giver et godt indblik i de overvejelser en hjemmeside kræver.

Begge artikler er skrevet af Morten Asmussen, ma@erhvervsbladet.dk
og bringes her i deres fulde ordlyd med tilladelse fra forfatteren.


Produktionsvirksomheder har ringe glæde af hjemmesider

Hver fjerde danske produktionsvirksomhed har slet ingen glæde af sin hjemmeside - til gengæld er virksomheder i rejse-, hotel- og restaurationsbranchen glade for at være på nettet

En ud af fire produktionsvirksomheder føler, at deres tilstedeværelse på internettet er fuldstændig ligegyldig.

Nøjagtig 25 pct. af landets små og mellemstore produktionsvirksomheder opfatter, at deres hjemmeside er uden nævneværdig betydning for virksomhedens afsætning.

Hjemmesiden har heller ikke øget kendskabet til virksomheden eller forbedret serviceniveauet.

Sådan lyder nogle af konklusionerne på en ny undersøgelse af virksomheders erfaringer med deres egne hjemmesider, som er foretaget af web-bureauet Eisenstein.

- Disse observationer passer med vores opfattelse af, at internettet endnu har sin største styrke i at kommunikere med en stor gruppe af ukendte og spredte modtagere. Produktionsvirksomhederne kommunikerer typisk med en lille gruppe, som de kender godt og også har kontakter til ad andre kanaler end hjemmesiden, siger udviklingsdirektør Balder Olrik, Eisenstein.

Hos branchefællesskabet for IT, tele-, elektronik- og kommunikationsvirksomheder (ITEK), advarer direktør Tom Togsverd mod, at Produktionsvirksomhederne på baggrund af deres dårlige erfaringer, siger nej til den teknologiske udvikling.

Strategi på internet

- Der er masser af fordele ved at være på internettet, men det helt afgørende er, at virksomhederne gør sig klart, hvorfor de er på nettet. Det handler om at mange er gået på nettet uden at vide hvorfor, og så er det klart, at de får dårlige erfaringer ud af det, siger branchedirektør Tom Togsverd, ITEK.

- IT er ikke et mål i sig selv. Virksomhederne skal bruge IT som et værkstøj i deres forretningsudvikling. Det er helt afgørende, at enhver, der beslutter sig for at være repræsenteret på nettet, lægger en strategi for, hvad man vil opnå med hjemmesiden. Ellers er det svært at få det til at lykkes, siger Tom Togsverd.

Blandt de virksomheder, som er mest tilfredse med deres hjemmeside, er rejsebranchen, hotelbranchen og restaurationsbranchen.

Her mener fire ud af fem, at hjemmesiden har øget kendskabet til virksomheden, mens hele 55 pct. af dem, der er på nettet siger, at de har øget omsætningen efter, de har oprettet en side på internettet.


Maskinfabrik fik storkunde via sin præsentation på internet

Stik imod tendensen er Dansett Maskinfabrik ApS i Nørre Jernløse meget tilfredse med at være på nettet - den sjællandske virksomhed fik sin største kunde via hjemmesiden

Mange produktionsvirksomheder føler slet ikke, de har nogen glæde af at være repræsenteret på internet. Men i Nørre Jernløse lidt syd for Holbæk ligger der en produktionsvirksomhed, der er endog særdeles tilfreds med at være repræsenteret på internet.

Dansett Maskinfabrik ApS midt imellem Kvamløse og Regstrup kan være vanskelig at finde, når man kigger på landkortet, men på nettet er det tilsyneladende noget lettere.

I hvert fald var deres hjemmeside direkte årsag til, at deres største kunde til dato, Siemens Danmark, valgte Dansetts produkter frem for konkurrenternes.

Da Siemens skulle finde en virksomhed, der kunne levere et særligt 19 tommer racksystem til datalagringselektronik, startede de med at søge på internet efter den rigtige leverandør.

Den fremgangsmåde er de glade for hos Dansett Maskinfabrik ApS, fordi det viste sig, at de var det eneste firma, der havde skrevet om racksysterneme i deres præsentation på hjemmesiden.

Enkle midler

- Vi har med temmelig enkle midler fået utroligt meget ud af at være på internet, og jeg er sikker på, at andre virksomheder med kvalitetsbevidsthed og ekspertise inden for deres felt har gode muligheder for at få positive erfaringer med nettet, siger administrerende direktør Gert Nielsen.

Siden dengang har maskinfabrikken fået flere ordrer fra Siemens, som nu aftager knap 10 pct. af virksomhedens produktion.

Selv om den første ordre fra Siernens Danmark lyder som et rent lykketræf, så har Dansetts direktør flere eksempler på virksomheder, som fortæller, at de har fundet virksomheden via nettet, eller brugt hjemmesiden til at få uddybende oplysninger om maskinfabrikkens produkter.

- Og så skal man heller ikke glemme, at internet også er med til at effektivisere en masse arbejdsgange i produktionen. De arbejdstegninger vi før fik fra kunderne på disketter, dem får vi nu tilsendt via nettet, siger Gert Nielsen.

Også ulemper

Selv om virksomheden har mange positive oplevelser ved at være på nettet, så er der også ulemper ved at være lettere tilgængelig. Fabrikken får nemlig også en masse useriøse henvendelser.

- Vi får en masse e-mails fra folk, der tror vi kan lave alt muligt, og det spilder vi noget tid på, siger Gert Nielsen.

Gert Nielsens erfaringer viser, at hjemmesiden skal beskrive virksomheden og dens produkter på en kort og præcis måde, så interesserede hurtigt kan afgøre om de har fat i den rigtige leverandør.

Den skal opdateres løbende, så den altid stemmer overens med de produkter virksomheden tilbyder. Gert Nielsen råder desuden alle, der overvejer at etablere en hjemmeside til at få professionel hjælp til det.

- Det er vigtigt, at hjemmesiden giver et godt og professionelt indtryk af virksomheden, siger han.